Parížske močiare

INFORMÁCIE


Adresa

Parížske močiare

GPS

47.858308209557, 18.509473800659


Parížske močiare sú najväčší trstinový močiar na Slovensku, nachádzajúci sa medzi obcami Gbelce a Nová Vieska v okrese Nové Zámky. Územie je chránené ako národná prírodná rezervácia a Chránené vtáčie územie. Patria medzi najvýznamnejšie mokrade na Slovensku. Pre močiare sú charakteristické rozsiahle porasty trstiny, ktoré v súčasnosti v území dominujú. Rozloha trstinových zárastov je tu najväčšia na Slovensku. Autom je možné zastať na konci ulice Trstinová v obci Gbelce a odtiaľ je to na vyhliadku nad Parížskymi močiarmi len niekoľko stoviek metrov. Zobraziť trasu na mape

Parížske močiare sú najväčší trstinový močiar na Slovensku, nachádzajúci sa medzi obcami Gbelce a Nová Vieska v okrese Nové Zámky. Územie je chránené ako národná prírodná rezervácia a Chránené vtáčie územie. Patria medzi najvýznamnejšie mokrade na Slovensku. Pre močiare sú charakteristické rozsiahle porasty trstiny, ktoré v súčasnosti v území dominujú. Rozloha trstinových zárastov je tu najväčšia na Slovensku.

Autom je možné zastať na konci ulice Trstinová v obci Gbelce a odtiaľ je to na vyhliadku nad Parížskymi močiarmi len niekoľko stoviek metrov.

Zobraziť trasu na mape

MIESTO NA MAPE

VYHĽADÁVANIE