Pamätník Nemecká, Vápenka

INFORMÁCIE


Adresa

Pamätník Nemecká

GPS

48.810120783211, 19.403614997864


Nemecká sa do slovenských dejín výrazne zapísala v januárových dňoch 1945, kedy sa vápenná pec, situovaná na rozhraní chotárov obcí Ráztoka a Nemecká, stala nemým svedkom tragických udalostí. Kofroňovu vápenku určili za miesto hromadných popráv priamych účastníkov SNP, ich rodinných príslušníkov, sympatizantov Povstania a rasovo prenasledovaných osôb. K prvým hromadným popravám došlo 5. januára 1945. Pamätník sa nachádza bezprostredne vedľa hlavnej cesty. V smere z Banskej Bystrice na Brezno leží po ľavej strane.

Nemecká sa do slovenských dejín výrazne zapísala v januárových dňoch 1945, kedy sa vápenná pec, situovaná na rozhraní chotárov obcí Ráztoka a Nemecká, stala nemým svedkom tragických udalostí. Kofroňovu vápenku určili za miesto hromadných popráv priamych účastníkov SNP, ich rodinných príslušníkov, sympatizantov Povstania a rasovo prenasledovaných osôb. K prvým hromadným popravám došlo 5. januára 1945.

Pamätník sa nachádza bezprostredne vedľa hlavnej cesty. V smere z Banskej Bystrice na Brezno leží po ľavej strane.

MIESTO NA MAPE

VYHĽADÁVANIE