Beliansky tajch

INFORMÁCIE


Adresa

Beliansky tajch

GPS

48.4716606, 18.912829067317


Spoločne s Halčianskym tajchom patrili Gerambovej banskej únii a postavili ich ako zásobníky vody na poháňanie stúp, ktoré boli vybudované v Kozelníckej doline pozdĺž Starého potoka a potoka Jasenica až po obec Kozelník. Dnes ide o pomerne vyhľadávanú lokalitu na kúpanie a rekreáciu. Tajch sa nachádza neďaleko hlavnej cesty smerujúcej z Banskej Belej do Banskej Štiavnice.  Prístup je jednoduchý a v blízkosti tajchu sa nachádza aj neveľké parkovisko.

Spoločne s Halčianskym tajchom patrili Gerambovej banskej únii a postavili ich ako zásobníky vody na poháňanie stúp, ktoré boli vybudované v Kozelníckej doline pozdĺž Starého potoka a potoka Jasenica až po obec Kozelník. Dnes ide o pomerne vyhľadávanú lokalitu na kúpanie a rekreáciu.

Tajch sa nachádza neďaleko hlavnej cesty smerujúcej z Banskej Belej do Banskej Štiavnice.  Prístup je jednoduchý a v blízkosti tajchu sa nachádza aj neveľké parkovisko.

MIESTO NA MAPE

VYHĽADÁVANIE