Kategória:Technické pamiatky

Nie všetko, čo vytvoril človek je automaticky kultúrna pamiatka, na Slovensku máme stovky technických pamiatok ako sú napríklad banské diela, vlaky, parky a mnohé ďalšie.