Kategória:Banské diela a lomy

Šachty, štôlne, bývalé kameňolomy a ďalšie zaujímavé diela, ktoré vznikli ľudskou činnosťou